Ruthin School Phone Icon

Record Senior Maths Challenge Successes

 
Forty students from the Sixth Form obtained certificates in the 2012 Senior Maths Challenge held on the 6th November. This was a record for the school. Xijie Hou (Stephen) was the top student obtaining full marks of 125 points. Xijie is the first student from Ruthin to ever obtain full marks. Ziming Wang (Arthur) and Weishi Wang (Gary) all got just one question wrong gaining 120 points. Overall there was a record 22 gold certificates, 9 silver certificates and 9 bronze certificates.
GOLD
Xijie
Hou
Ziming
Wang
Wang
Weishi
Ruishu
Wang
Jing
Xu
Pengchi
Chen
Duy
Than
Yujie
Zhang
Junchen
Lu
Jiaqi
Liu
Tong
Su
Haibo
Zhang
Shijia
Zhu
Anh
Nguyen
Caiwei
Zhou
Yuming
Huang
Nikita
Dekevich
Jeffrey
Wan
Ellen
Zhu
Victor
Chang
Yiyang
Tian
Yifeng
Liao
SILVER
Thang
Vu
Shangchong
Li
Jingxuan
Chen
Jian yen
Lim
Xinyuan
Wang
Minh
Bui
Qiuyi
Wang
Shuyang
Jiang
Manhin
Lau
BRONZE
Chingman
Fung
Thao
Nguyen
Zici
Li
Aoxian
Zhu
Jiahang
Lu
Qiang
Lai
Hiolam
Iao
Uliana
Tsygankova
Phuong
To
 

Posted on: November 27, 2012