Ruthin School Phone Icon

Maths Challenge Record Results

After last year's record of 22 Gold/9 Silver/9 Bronze Certificates we have set an even higher new record this year:

 31 Gold Certificates

8 Silver Certificates

6 Bronze Certificates

 Twenty students achieved the qualifying the score (100) for the British Maths Olympiad Round 1.  Full marks were obtained by five students: Stephen, Arthur, Angela, Olivia and Thomas Zhang.

 

Gold Certificates

   

 

       

Score

 

Upper Sixth

Xijie

Hou

Stephen

125

 

 

Ziming

Wang

Arthur

125

 

 

Jiaqi

Liu

JC

120

 

 

Weishi

Wang

Gary

120

 

 

Ruishu

Wang

Shelly

116

 

 

Yujie

Zhang

Vivian

115

 

 

Pengchi

Chen

Patrick

115

 

 

Duy

Than

 

110

 

 

Haibo

Zhang

 

100

 

 

Shijia

Zhu

Jane

100

 

 

Anh

Nguyen

 

95

 

 

Tong

Su

Mandy

95

 

 

Caiwei

Zhou

Candy

91

 

 

Minh

Bui

 

91

 

 

Duc

Nguyen

 

90

 

 

Jiahang

Lu

Leah

90

 

Lower Sixth

Tingqu

Zhou

Angela

125

 

 

Jiani

Li

Olivia

125

 

 

Anping

Zhang

Thomas

125

 

 

Qiang

Ha

Mark

120

 

 

Jiawei

Tao

Katherine

120

 

 

Mujin

Choi

Benedict

115

 

 

Zhongni

Wan

Jeffrey

110

 

 

Jinyuan

Zhang

Brian

110

 

 

Xueying

Huang

Chloe

107

 

 

Korn

Pavavongsak

 

100

 

 

Shuaihon

Lin

Robin

99

 

 

Chengdong

Shi

Mark

95

 

 

Jiaqi

Zhu

Cloud

90

 

 

Yaoyuan

Chang

Victor

85

 

 

Haoxiang

Xiang

Henry

82

 

         

Silver Certificates

   

 

         

 

Upper Sixth

Kejia

Zhu

Ellen

81

 

 

Aoxian

Zhu

Owen

72

 

Lower Sixth

Yanfeng

Wu

Price

80

 

 

Binru

Li

Ruby

78

 

 

Chiwai

Tai

Calvin

72

 

 

Ngo

Wong

Oscar

70

 

 

Baijia

Gu

Grace

70

 

 

Hongnam

Le

 

67

 

         

 

Bronze Certificates

   

 

         

 

Upper Sixth

Qiang

Lai

Mark

64

 

Lower Sixth

Yifeng

Shi

Monet

66

 

 

Qingqing

Zhao

Cassie

64

 

 

Sinhang

Lo

Michael

61

 

 

Jing

Wang

Querina

60

 

 

Yikhon

Chan

Ian

53

 

Posted on: November 19, 2013